Egen solenergi

Var du än bor, hur du än bor

Om oss

Solel på ett enkelt och tillgängligt sätt

Genom Östersund Solpark kan vem som helst få tillgång till solenergi utan ett eget tak att sätta paneler på.

Privatpersoner och företag som enkelt och bekvämt vill ta del av förnybar solenergi kan oavsett var eller hur de bor köpa andelar i en ekonomisk förening som äger parken.

Om Solparken

Fakta

3 000 MWh

Från den 6 ha stora parken procuceras ca 3000 MWh per år

1000 lägenheter

Elen som produceras i parken räcker till 1000 lägenheter eller 600 villor.

Sedan 2019

Driftsättningen av solparken skedde i slutet av december 2019.

Föreningen

För dig som medlem

Behöver du ändra ditt engagemang i solparken
eller vill du lyfta någon fråga i föreninsstämman använd någon av formulären.

Överlåtelse av solandelar

Formulär för att överlåta dina andelar till en annan person eller ett annat företag.

Utträde ur Östersund solpark

Formulär för att begära utträde ur Östersund solpark.

Motion till föreningsstämma

Gör din anmälan av ärende till föreningsstämman här. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari inför ordinarie föreningsstämma.

Intresseanmälan solandelar

Du måste vara elhandelskund hos Jämtkraft för att äga andelar i solparken. 
Vill du köpa andelar och bli medlem i Östersund Solparkförening?

Så byggdes solparken

Se filmen från bygget av solparken.

Bin surrar ikapp med solcellerna 

I juni 2020 flyttade nya invånare in i solparken i form av ett bisamhälle som ska hjälpa till med pollinering och biologisk mångfald i närområdet.

FAQ’s

Frågor & Svar

Här har vi samlat frågor och svar som rör Östersund Solpark.

Via elnätet som förbinder alla producenter och elanvändare i Sverige.
Byggstart för solparken var i slutet av augusti 2019 och driftsättning skedde i slutet av december 2019.

Totalt 30 000 andelar, varav varje andel utgör 100 W i effekt. Det motsvarar knappt 100 kWh per år men det beror på parkens produktion (antal soltimmar).

Hälften av andelarna, ca 15 000, i parken ägs av Östersundshem och en sjättedel, ca 4 000, ägs av Jämtkraft. Resterande andelar, ca 11 000, finns att tillgå för privata kunder och företagskunder som medlemmar i Östersund Solpark ekonomisk förening.

Östersund Solpark ligger mellan fjärrvärmeverket och E14 i Östersund på mark som tidigare varit militära skjutbanor och nu ägs av Östersundshem. Parken består av cirka 9 677 solpaneler med 30 procents lutning i söderläge.
Östersundshem äger marken och Jämtkraft har tecknat ett arrendeavtal med dem som löper tom 2050. Arrendeavtalet överläts till driftföreningen då parken sattes i drift. Innan avtalet löper ut får parterna i dialog bestämma huruvida man önskar teckna ett nytt avtal eller ej.

Vem skall jag kontakta?

Kontakta oss

Tveka inte att höra av dig! Använd formuläret och skicka din fråga så återkopplar vi så snart som möjligt!

Förnamn *
Efternamn *
Telefonnummer
Epost *
Fråga *
Förnamn *
Efternamn *
Telefonnummer
Epost *
Fråga *
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Scroll to Top